http://www.mhinvest.se/wp-content/uploads/2017/09/top-utbildningar-1.jpg

Utbildningar

Tillsammans med nätverket Friends of Executive i samarbete med EFL vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, har vi startat ett Executive Development Programme, vilket riktar sig till personer som är VD, styrelseledamöter sitter i ledningsgrupp och har en strategiskt viktig roll i företaget.

Programmet löper över 1 år och innefattar 8 heldagar med föreläsningar, grupparbeten och diskussioner inom ämnena ledarskap, organisations- och styrelsearbete samt ekonomistyrning.

Programmet syftar till att varje enskild deltagare jobbar med en skarp
projektrapport som är förankrad i den verksamheten man bedriver.
EFL bidrar med ämnesexperter inom den akademiska världen och därmed den senaste forskningen, samt externa gäster med stor erfarenhet av olika områden.

Besök gärna EFL (www.efl.se) och
Friends of Executive (www.friendsofexecutive.se)