http://www.mhinvest.se/wp-content/uploads/2017/09/top-projekt.jpg

Projekt

De projekt vi idag kategoriserar såsom projekt är inriktade på campingverksamhet samt ett fastighetsutvecklingsprojekt i Polen. Vi jobbar såsom semi-aktiva delägare och är inte involverade i den dagliga förvaltningen. Vidare har vi externa uppdrag inom ekonomisk förvaltning och administration.

Gothia Support AB

Gothia Support inriktar sig på campingnäringen och då via bostadsrättskoncept avseende stugor på campingar.

Idag har bolaget majoritet av bostadsrättsandelarna i Brf Seläter (Strömstad) samt Brf Bergeforsparken (Timrå). Bolaget äger även andelar i Brf Bödabaden (Öland).

Det långsiktiga målet med verksamheten är att skapa en sammanhängande kedja av campingar i Norden enligt bostadsrättskonceptet, där personer eller företag har möjlighet att köpa sin egen semesterbostad i bostadsrättsformat.

Ekonomisk förvaltning

Vi tillhandhåller även tjänster inom ekonomisk förvaltning, där vi hanterar allt som hänför sig till löpande bokföring, budgetering, prognoser,
projektredovisning, rapportering, bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration. Våra duktiga ekonomer håller ihop bolagets redovisning och rapportering enligt önskemål.

Arthouse 47 Szczecin

Ett utvecklingsprojekt i centrala Szczecin i Polen. Nedgångna fastigheter renoveras och utvecklas till ägarlägenheter i europeisk toppklass. Inflyttning är planerad till senhösten 2020