http://www.mhinvest.se/wp-content/uploads/2017/09/top-projekt.jpg

Projekt

De två projekt vi idag kategoriserar såsom projekt är inriktade på campingverksamhet samt byggnadsställningar. Vi jobbar såsom aktiva delägare och är involverade i den dagliga förvaltningen med stort intresse och är med i den beslutande förvaltningen.

Gothia Support AB

Gothia Support inriktar sig på campingnäringen och då via bostadsrättskoncept avseende stugor på campingar.

Idag har bolaget majoritet av bostadsrättsandelarna i Brf Seläter (Strömstad) samt Brf Bergeforsparken (Timrå). Bolaget äger även andelar i Brf Bödabaden (Öland).

Det långsiktiga målet med verksamheten är att skapa en sammanhängande kedja av campingar i Norden enligt bostadsrättskonceptet, där personer eller företag har möjlighet att köpa sin egen semesterbostad i bostadsrättsformat.

Nordic Platform Sales AB

Tillsammans med vår partner i Danmark, Nordic Platform P/S, marknadsför och säljer vi byggplattformar och säkerhetsutrustning för byggnadsställningar, där allt tillverkas i icke-organiska material.

Huvudprodukten är byggplattformar i komposit som tillverkas i Kina av samarbetspartners på plats.

Produkterna utvecklas i Danmark och vårt långsiktiga mål att alla organiska material ska bytas ut i ställningsbranschen mot våra kompositalternativ. Vi är idag ensamma på den svenska marknaden med dessa produkter. Mer information finner du här (www.nordicplatform.se)

Ekonomisk förvaltning

Vi tillhandhåller även tjänster inom ekonomisk förvaltning, där vi hanterar allt som hänför sig till löpande bokföring, budgetering, prognoser,
projektredovisning, rapportering, bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration. Våra duktiga ekonomer håller ihop bolagets redovisning och rapportering enligt önskemål.