http://www.mhinvest.se/wp-content/uploads/2017/09/top-omoss.jpg

Om oss

Malmöhus Invest AB är ett investmentbolag beläget i Malmö och Ängelholm. Våra huvudsakliga investeringar görs inom fastighetssektorn, men även i sådana verksamheter som vi bedömer vara bra för vår regions och för vårt företags utveckling och tillväxt.

Huvudsakliga investeringar görs i södra Sverige (Skåne, Halland och Blekinge), vilket är vårt naturliga verksamhetsområde och där vi finns i våra nätverk. Malmöhus Invest AB ägs till lika delar av Ateneum AB med säte i Ängelholm, IDAMA Consulting AB med säte i Malmö samt Xanan AB med säte i Malmö.

Förutom vår egen investmentverksamhet erbjuder Malmöhus Invest AB tjänster inom ekonomisk analys, värderingav bolag och fastigheter samt affärsgenomförande.

Vi kan även vara behjälpliga i initiala skeden av förhandlingar mellan parter som vill ingå en affärsrelation. Vi har även kunskap och erfarenhet av lednings- och styrelsefrågor samt strategiskt beslutsfattande.

Vidare tillhandhåller vi även tjänster inom ekonomisk administration på konsultbasis i form av den basala delen i form av bokföring, bokslut, årsredovisning samt enklare skattefrågor. Vi kan även erbjuda tjänster i form av controllerfunktioner, budgetarbete samt redovisningsanalyser.

Organisationen

Bolagets styrelse består av företrädare för de tre ägarbolagen i form av
Lars Rosvall (Ateneum AB), Roger Stjernborg Eriksson (IDAMA Consulting AB) och Mats Nilstoft (Xanan AB).
Samtliga tre styrelseledamöter är aktiva i bolagets dagliga förehavanden och involverade i samtliga de investeringar som bolaget gör.

För administration, löpande förvaltning samt daglig ledning har bolagets VD, Mattias Bertilsson, ansvaret.
I organisationen är även två ekonomer anställda för att hantera koncern- och intressebolagens
administration och redovisning. Organisationen hanterar också närstående
och externa bolag på konsultuppdrag.