http://www.mhinvest.se/wp-content/uploads/2017/09/top-kontakt.jpg

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med Malmöhus Invest AB, vänligen kontakta någon av våra medarbetare nedan.

Malmöhus Invest AB

Tåstrupsgatan 2

262 63, Ängelholm

Partner och styrelsens ordförande

Lars Rosvall

Partner och styrelseledamot

Mats Nilstoft

Partner och styrelseledamot

Roger Stjernborg Eriksson