http://www.mhinvest.se/wp-content/uploads/2017/09/top-investment.jpg

Investment

Här kan du läsa mer om våra långsiktiga strategiska innehav, samt avkastande innehav och start-ups

Acrinova AB (publ)

Acrinova AB (publ) är ett fastighetsförvaltande bolag, där Malmöhus Invest AB idag är största ägaren med motsvarande 20% ägande.

Acrinova AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier och du finner mer information här (www.acrinova.se).

Midway Holding AB (publ)

Midway Holding AB (publ) är ett handels- och teknikföretag, där Malmöhus Invest AB är den tredje största ägaren med en ägarandel motsvarande ca 5 %.

Midway Holding AB (publ) är noterat på OMX Nasdaq Nordic Small Cap och du finner mer information här (www.midwayholding.se)

Norama Real Estate Fund S.C.A, SICAV SIF

Norama Real Estet Fund S.C.A, SICAV SIF är en Luxemburgsbaserad fastighetsfond, med tyngdpunkten av förvaltningsfastigheter i södra Sverige.

Den tekniska och ekonomiska förvaltningen hanteras av Acrinova AB (publ) och Amenea AB. Mer information finner du här (www.norama.se)

Avkastande innehav

Malmöhus Invest AB jobbar även en del med Nordea och Pareto Securities kring att finna högavkastande värdepapper och produkter. Vår inställning är att hitta investeringar med hög yield och lägre risk, varför investeringar sker i princip alltid på Large Cap listor i Sverige och utomlands.

I dessa investeringar spelar bransch mindre roll, men investeringar sker i de bolag som vi analyserar såsom stabila och som kommer att kunna infria den avkastning vi söker.

Start-ups

Vi investerar även i bolag som är i närheten av att noteras på någon lista och som vi tror har en lönsam framtid.

Vår analys på dessa bolag är helt avgörande för om vi tror på bolaget eller ej och vår inställning är att vi är försiktiga i dessa investeringar. Idag är vi involverade i 2 olika investeringar som nyligen noterats eller inom kort ska noteras.

Malmöhus Projekt AB

Ett viktigt innehav är Malmöhus Projekt AB. Bolaget är den nya tidens projektledningsbolag inom Real Estate sektorn, med fokus på Fastighetsutveckling och -produktion.