http://www.mhinvest.se/wp-content/uploads/2017/09/top-fastigheter.jpg

Fastigheter

En av våra hörnstenar i verksamheten är fastighetsutveckling samt transaktioner. Vår gemensamma erfarenhet samt breda kontaktnät inom fastighetsbranschen ger oss kontinuerligt underlag för transaktioner samt att vara med i utvecklingen kring fastigheter, både kommersiella lokaler samt bostäder. Vårt fokus idag är viktat mot industri och lokaler, då det är där vi idag ser att det finns störst utvecklingsmöjligheter.

Vi arbetar i olika konstellationer beroende vad det är för utvecklingsprojekt och där det framförallt är det geografiska som bestämmer i vilken form vi deltar. Vi är alltid långsiktiga i vårt ägande och vid våra investeringsbeslut har vi alltid en längre horisont i vårt engagemang redan från början. Vårt mål är att ha välskötta fastigheter med hög standard så att våra hyresgäster trivs – och att vi är lyhörda för nya idéer som kan skapa affärs- och utvecklingsmöjligheter för våra hyresgäster.

Vår naturliga marknad för fastigheter är södra Sverige, med tyngdpunkt på Skåne, Halland och Blekinge. Fokus i vårt fastighetsinnehav är idag belagt till västra Skåne och Blekinge, med hel-eller delägda fastigheter i Trelleborg, Helsingborg, Ängelholm och Karlskrona. Här följer ett urval av fastigheter:

Trelleborg

Trävaran 3

Trelleborg Trävaran 3 inhyser hyresgästen Byggmax på bästa handelsläge i Trelleborg.

Trelleborg

Lavetten 38

Information om denna fastigheten kommer inom kort.