Vi investerar för framtiden

Malmöhus Invest AB är ett investmentbolag beläget i Malmö och Ängelholm. Våra huvudsakliga investeringar görs inom fastighetssektorn, men även i sådana verksamheter som vi bedömer vara bra för vår regions och för vårt företags utveckling och tillväxt.

Fastighetsutveckling

En av våra hörnstenar i verksamheten är fastighetsutveckling samt transaktioner. Vår gemensamma erfarenhet samt breda kontaktnät inom fastighetsbranschen ger oss kontinuerligt underlag för transaktioner samt att vara med i utvecklingen kring fastigheter, både kommersiella lokaler samt bostäder.

Vi erbjuder

Bred kompetens och lång erfarenhet

Förutom vår egen investmentverksamhet erbjuder Malmöhus Invest AB tjänster inom ekonomisk analys, värderingav bolag och fastigheter samt affärsgenomförande.

Vi kan även vara behjälpliga i initiala skeden av förhandlingar mellan parter som vill ingå en affärsrelation. Vi har även kunskap och erfarenhet av lednings- och styrelsefrågor, redovisning, controllerfunktioner, budgetarbete,redovisningsanalyser samt strategiskt beslutsfattande.